Voedsel in de stad, hoe doe je dat?

18 juni 2012

Na een eeuw waarin de voedselproductie bijna volledig uit de stad verdween is er nu de stadslandbouw als nieuwe trend. Wat voor gevolgen heeft dat voor een stad als Wageningen? Stichting Cultuur in Wageningen organiseert daarover op woensdag 20 juni een debat, met inleidingen van hoogleraar Rurale sociologie Han Wiskerke van Wageningen Universiteit en architect Jan Jongert van 2012Architecten.

Centraal staat de vraag wat voedsel kan betekenen voor de stad, en wat architecten kunnen bedenken om stadslandbouw mogelijk te maken. Hoogleraar Rurale Sociologie Han Wiskerke begint de avond met het duiden van de nieuwe trend van stadslandbouw en regionale voedselstrategieën. Architect Jan Jongert van 2012Architecten vertelt over ‘Recyclicity’, het plan om het platteland opnieuw de stad in te krijgen in wijken in Heerlen. De avond eindigt met een debat met wethouder Lex Hoefsloot, tuinder Taco IJzerman, architect Pieter Roza en welzijnsexpert Ien van Doormalen. Hierbij zal de vraag centraal staan wat de nieuwe trend voor Wageningen kan betekenen.
Wiskerke plaatst de nieuwe trend van de stadslandbouw in historisch perspectief. In de twintigste eeuw is de landbouw en de voedselproductie bijna volledig aan het zicht van de stedeling onttrokken. De steeds grootschaligere en intensievere landbouw kreeg vooral de ruimte op het platteland, de voedselproductie gebeurde steeds meer in grote fabrieken en industrieën. Nu wordt er een soort tegenbeweging zichtbaar, die veelal onder de noemer stadslandbouw allerlei nieuwe initiatieven ontplooit met moestuinen in stadsparken en braakliggende terreinen, viskwekerijen in oude fabrieksterreinen, enzovoorts.
Jongert vertelt over het ontwerp ‘Recyclicity’ dat hij maakte voor de wijk Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig in Heerlen. Met veel kennis over de kringlopen van voedsel, energie en bouwmaterialen wordt hiermee het platteland opnieuw in de stad gebracht. Voedselproductie is hierbij een van de functies om de krimpstad Heerlen nieuw leven in te blazen.
In het debat staat de vraag centraal wat voedsel kan betekenen voor een stad als Wageningen. Ook hier is de stadslandbouw zichtbaar. Bekend zijn tuinderij De Ommuurde Tuin in Renkum, de zelfpluktuin van De Nieuwe Ronde op de Eng, de viskwekerij Vallei Vis in de oude papierfabriek in Renkum, Zorgboerderij De Hoge Born, om er maar enkele te noemen. Daarnaast is er in Wageningen ook voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven, voor bijvoorbeeld stadslandbouw in combinatie met woonwijken op de Dreijen, een streekmarkt in het oude postkantoor of buurtmoestuinen op ongebruikte grasveldjes in de wijken of op oude universiteitsterreinen.

Programma
Het debat wordt georganiseerd door Stichting Cultuur in Wageningen, met medewerking van BBLTHK, BNA Kring Arnhem-Nijmegen en Ontwerpburo-Roza.
Locatie: BBLTHK,
Tijd: woensdag 20 juni, van 20 tot 22 uur
20:00 uur: Han Wiskerke (hoogleraar Rurale sociologie Wageningen Universiteit)
De urbane paradox: Stedelijke ontwikkeling door een voedselbril
20:45 uur Jan Jongert (architect 2012Architecten)
Recyclecity: straten worden kassen, kerken parkeergarages, woningblokken hoeves
21:30 uur Debat onder leiding van Martin Woestenburg (landschapsjournalist)
Panelleden:
Han Wiskerke
Jan Jongert
Lex Hoefsloot (wethouder klimaat, economie, financiën en cultuur bij gemeente Wageningen)
Taco IJzerman (tuinder De Ommuurde Tuin)
Pieter Roza (Architect Ontwerpburo-Roza_)
Ien van Doormalen (directeur welzijnsorganisatie Solidez)

Reageer op dit bericht