Tussenstand De Dreijen

21 maart 2012

Het is al lang stil rond De Dreijen. Daarom een kort artikel met een tussenstand. De gemeente Wageningen en Wageningen UR werken samen aan nieuwe visie op De Dreijen. Daarbij doen zich twee belemmeringen voor. Wageningen heeft geen toestemming van de provincie om nog extra huizen te bouwen nadat Kortenoord vol is. Misschien kan Wageningen toestemming krijgen als ze met een bijzonder (bovenregionaal) plan komen. Daar staat de provincie niet onwelwillend tegenover, zolang het om een klein plan gaat (kleiner dan de hele Dreijen).
Een tweede probleem is dat volgens de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening het niet is toegestaan dat de gemeente en de verkoper samen een plan maken voor ontwikkeling. Daar zal waarschijnlijk nog een juridisch ‘gesprek’ over ontstaan.
Daarbij speelt dat Wageningen UR nog graag gebruik blijft maken van de gebouwen op De Dreijen vanwege de groeiende aantallen studenten.

Kortom, zoals het er nu uitziet zal hoogstens een beperkt deel van De Dreijen in de komende 10 jaar worden ontwikkeld. Dat zal dan wellicht het terrein van het Boshuis en Dreijenborch zijn.

Reageer op dit bericht