Stadsnatuur op de Dreijen dreigt verloren te gaan.

2 maart 2014

Een belangrijk stukje stadsnatuur op de Dreijen dreigt door ingrijpen van de WUR verloren te gaan.

Open brief aan de WUR 

Wageningen Universiteit en Researchcenter (WUR) heeft in een brief aan bewoners van de Diedenweg op de oneven nummers aangekondigd om de begroeiing over een gebied van één meter achter hun woningen vanaf 17 februari a.s. te laten verwijderen door een hoveniersbedrijf.
Wij hebben de WUR er al in 2009 uitvoerig op geattendeerd dat de hele groenstrook aan de oostzijde van het Dreijenterrein in de loop van tientallen jaren een belangrijk stuk stadsnatuur is geworden met een grote variatie aan flora en fauna. Er zijn zelfs een aantal soorten aangetroffen die in de Rode Lijst van de Flora- en Faunawet zijn vermeld. Inventarisatierapporten uit 2009 resp. 2011 zijn in het bezit van de universiteit en de gemeente Wageningen. Daarin wordt de grote waarde en biodiversiteit van deze groenstrook beschreven. Zodoende is de groenstrook een onmisbare ecologische verbindingszone geworden tussen de natuurlijke omgeving van de Eng en de bergrand en uiterwaarden. Door de voorgenomen ingrepen in deze groenstrook raakt deze kwaliteit waarschijnlijk ernstig en blijvend aangetast. Van de WUR met de slogan “For quality of life” verwachten wij uiteraard respect voor het leven in dit kostbare stukje stadsnatuur met zijn rijke biodiversiteit. Kennelijk is dit bij het opstellen van de plannen met het Dreijenterrein over het hoofd gezien of, erger nog, genegeerd.
In een brief aan één van de bewoners van de Diedenweg d.d. 1 augustus 2013 schrijft de WUR: “De ecologische verbindingszone, zoals in het rapport “Natuurwaarden de Dreijen “is aangegeven zal hierbij niet worden aangetast en zal in zijn huidige vorm gehandhaafd blijven”. Wij vertrouwen er op dat de WUR zich aan deze toezegging houdt en uit respect voor de natuur deze groenstrook verder ongeschonden laat!
Het afgelopen jaar is al veel plantsoen op het Dreijencomplex gerooid en vervangen door gras. Een dringend verzoek aan de WUR: laat het laatste stuk groene natuur op de Dreijen ongeschonden!

Werkgroep Ecologische Verbindingszone De Dreijen

Dhr. T.J.Bijlsma, Mevr. T.Ophof, Mevr. M Janssen, Mevr. A. Janssen, Mevr. A.Pannekoek.

 1. Nog geen reacties op 'Stadsnatuur op de Dreijen dreigt verloren te gaan.'

 2. Door Judi op 12 May. 2018

  Fnn0Gk https://www.genericpharmacydrug.com

 3. Door Barneyxcq op 19 Feb. 2018

  nN5OcG http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

 4. Door Barneyxcq op 18 Feb. 2018

  QMheIX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

 5. Door Barneyxcq op 18 Feb. 2018

  eQd4xu http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

Reageer op dit bericht