Plan Parkrand blijft overeind ondanks ontmanteling

11 april 2011

3 april 2011
Plan voor behoud arboretum mantel staat overeind ondanks verwijdering collecties door Wageningen Universiteit

Wageningen Universiteit (WUR) is inmiddels druk bezig de Dreijen arboretum mantel, het fraaie gebied rond de vijvers, leeg te halen, te ontmantelen. Na verplaatsing van enkele plantencollecties worden ook de resterende planten verwijderd.

De Stichting Mantelzorg Dreijen Arboretum heeft het College van B&W en de gemeenteraad van Wageningen erop gewezen dat met de verwijdering van de collecties niet de unieke kwaliteiten en potentie van dit fraaie open groengebied verloren gaan.
Het plan voor dit gebied als levendige botanische parkrand dat zij in februari aan gemeente en WUR aangeboden hebben blijft een aantrekkelijke en haalbare variant voor de planontwikkeling op de Dreijen.

Wat zo’n 2000 Wageningers betreft blijft de Dreijen mantel behouden als onderdeel van het arboretum de Dreijen en wordt het de groene kern van het stedenbouwkundig plan voor de Dreijen. De ontmanteling die nu gaande is, is wat de Stichting betreft geen eerste stap om het gebied op termijn te bebouwen. Zij heeft de gemeente verzocht om vast te houden aan de huidige bestemming arboretum/groengebied. Daarnaast heeft zij de gemeente gevraagd om Stichting Mantelzorg Dreijen Arboreum te betrekken in de nieuwe planvorming voor De Dreijen en haar visie nader uit te werken in het planvormingsproces.
Download PDF Plan Arboretum Visie 2013

Reageer op dit bericht