Schadeclaim ingetrokken

15 oktober 2010

De schadeclaim van de Gelderlander naar deze website wordt ingetrokken.
Het beleid van de uitgever is en blijft dat het (bijna) integraal overnemen van tekst en beeld van de Gelderlander site niet toegestaan is, ook al doe je dat met bronvermelding. Als website zonder winstoogmerk hadden we echter eerst een waarschuwing moeten krijgen zonder claim. Daarvoor biedt de Gelderlander excuses aan.
Voortaan mogen we geen hele artikelen meer uit de digitale krant overnemen.
Wel mag je de Gelderlander citeren.
Het overnemen van bijvoorbeeld de kop en de eerste alinea van een artikel is toegestaan, met daaronder een link naar het volledige artikel op de website van De Gelderlander. De alinea mag niet langer zijn dan 50 woorden.

Schadeclaim Wegener voor platform dedreijen.nl

15 oktober 2010

Vanmorgen is Platform dedreijen.nl door een advocaat namens Wegener gesommeerd alle artikelen uit de Gelderlander die gepubliceerd stonden (welliswaar met bronvermelding) op deze website te verwijderen. Bovendien wordt er meteen een schadebedrag van € 631,12 (incl advocaatkosten) aan gekoppeld.
Wegener vindt dat wij door publicatie het auteursrecht van de krant/uitgever geschonden hebben.

We zijn een burgerinitiatief en deze site wil iedereen informeren over de Dreijen.
De acties en de site leveren geen geld op, ze kosten ons geld.

Inmiddels hebben we de artikelen van de site gehaald en gaan Wegener aanspreken op haar nieuwe beleid.

Stichting mantelzorg Dreijenarboretum opgericht

11 oktober 2010

De initiatiefnemer van de petitie voor het behoud van het Dreijen Arboretum in Wageningen Frank Zegers, hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg en een breed ondersteunend burgercomité richten deze week de Stichting Mantelzorg Dreijen Arboretum Wageningen op. Deze Stichting zal zich inzetten om namens burgers de mantel van het Dreijen Arboretum rond de vijvers met de aanwezige collecties aan te kopen van Wageningen Universiteit.
Door aankoop en beheer wil de stichting de huidige collecties, de systeemtuin en de kruidentuin op deze plek behouden en beschermen. De ontbrekende soorten worden weer aangevuld.
Er wordt gewerkt aan een constructie waarin iedereen kan meedoen aan de zorg voor dit stukje arboretum. Als donateur kunt u – al met een klein bedrag – meedoen in de aankoop en het beheer. Tijdens de ‘kijkdag’ op 18 september bleek hier veel belangstelling voor te bestaan. Een deugdelijk beheerplan met financieringsplan zijn in de maak. Daarmee wordt een reëel groen alternatief geboden voor de bouwplannen van Wageningen Universiteit. De tuin moet toegankelijk zijn voor publiek en wordt in de nieuwe constructie een beetje van alle Wageningers.

persbericht Frank Zegers

Geen herplanting in arboretum

17 september 2010

‘111 PLANTENSOORTEN VERDWENEN UIT WAGENINGSE BOTANISCHE TUIN ’

Door Gert van Maanen

Wageningen Universiteit wil niet dat verdwenen plantensoorten uit haar hortuscollectie worden herplant. Het burgerinitiatief voor adoptie van het plantenbeheer wijst zij resoluut van de hand.
‘Ze hebben in Wageningen de consequenties van het stop zetten van wetenschappelijkbeheer onderschat’

Een Wageningse burgercomité beweert dat 111 plantensoorten zijn verdwenen uit de collectie van de botanische
tuin De Dreijen. Het zou voor een groot deel gaan om planten uit de kruidentuin en systeemtuin. Maar ook vier bijzondere soorten uit de nationale rozencollectie en zes clematissoorten zijn verdwenen, stelt Frank Zegers van het burgerinitiatief dat zich inzet voor behoud van de tuin. De op zaterdag 18 september geplande arboretum-adoptiedag heeft hij afgeblazen. Op deze dag wilden vrijwilligers met hulp van deskundigen verdwenen soorten aanplanten.
Het college van bestuur heeft laten weten dit aanbod te weigeren en het bevoegd gezag te zullen inschakelen. Ook kondigde het aan de schade op ons te verhalen en de nieuwe aanplant te vernietigen’, aldus Zegers. De initiatiefnemers hebben de adoptiedag nu omgevormd tot kijkdag. ‘ We willen als Wageningse burgers een bod gaan doen op het terrein en zo gezamenlijk eigenaar worden van dit stukje arboretum’, vertelt Zegers. Het gaat het burgerinitiatief om de vijverpartijen en systeem- en rozentuin,die sinds vorig jaar met een hek zijn afgescheiden van de rest van de tuin. Ook dit centrale deel is nog steeds eigendom van de universiteit,maar wordt beheerd door stichting Het Depot. Deze stichting is ook eigenaar van twee aangrenzende universiteitsgebouwen en wil naast beeldententoonstellingen botanische publieksprojecten opstarten. Voor Het Depot heeft Zegers juist grote waardering. Simon Vink, woordvoerder van Wageningen Universiteit, sluit niet uit dat er planten uit de collectie van de botanische tuin zijn verdwenen. ‘ Aantallen weet ik niet, want wij hebben niet geteld. Ik weet wel dat er een boom is gekapt omdat die zo ziek was dat hij dreigde om te vallen. Verder zijn er gaten gevallen in de kruidenensysteemtuin, maar dat is niet verontrustend. De rozencollectie is deels verplaatst omdat we die in de toekomst elders willen onderbrengen,’aldus Vink. ‘We hebben aangegeven dat we geen wetenschappelijk collectiebeheer meer voeren, maar wel een zo goed mogelijk natuur- en cultuurhistorisch beheer. Samen met Het Depot werken we aan een nieuw beheerplan voor de komende vijf jaar. ’ Een deel van de Wageningse collectie,waaronder de rozencollectie,maakt deel uit van de Stichting Nationale Plantencollectie. SNP-secretaris Jifke Koek-Noorman spreekt overeen zorgelijke situatie, maar kan verder weinig doen. ‘De SNP is voor aangesloten tuinen een soort keurmerk,maar we kunnen geen beheer afdwingen. Ik heb wel het gevoel dat ze in Wageningen de consequenties vanhet stopzetten van wetenschappelijk beheer hebben onderschat. Het is te hopen dat er nog geen onherstelbare schade is ontstaan.’

Onverlaten
Een optimistisch geluid komt vanoud-SNP-voorzitter Koen Verhoeff, inwoner van Wageningen en voormalig directeur van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Hij heeft een stichting in leven geroepen voor het wetenschappelijk beheer van botanische tuin Belmonte, de andere universitaire plantentuin in Wageningen. ‘ Mijn startnotitie is bij de universiteit in goede aarde gevallen. Gisteren heb ik een gesprek gehad met alle betrokkenen, en ook de mensen van Het Depot lijken er nu wel iets voor te voelen. Hun net ingezaaide gazons zijn afgelopen week door onverlaten ingezaaid met tarwezaad. Al dat gedoe rond het tuinbeheer begint ook op hen af te stralen. Terwijl zij meer aan beheer en achterstallig onderhoud doen dan jaren het geval was.’

Bron: Bionieuws 18 september 2010

Vernielen helpt op geen enkele manier

14 september 2010

Platform de Dreijen staat voor een kwalitatief goed stedenbouwkundig ontwikkelingsplan met passende architectuur op de Dreijen en behoud van het Arboretum de Dreijen. De initiatiefnemers proberen hier de aandacht op te vestigen met constructieve acties en organisatie van discussies. Vernieling van eigendommen, op welke wijze dan ook, dragen hier zeker niet aan bij maar doen eerder afbreuk.