Manifest

Het werkgebied De Dreijen in Wageningen krijgt een andere functie. Dat vraagt om nieuwe plannen voor een bijzonder gebied.
Maatschappelijke organisaties en bewoners van Wageningen en vele betrokkenen van buiten de stad verlangen een zorgvuldige besluitvorming over De Dreijen. Wij vragen het gemeentebestuur en Wageningen Universiteit om de huidige bestemming voor het Arboretum De Dreijen te handhaven en tevens om een aantal karakteristieke gebouwen een plaats te geven in de toekomstige plannen. Het gaat met name om de Dreijenborch, het Scheikundegebouw, het ‘gebouw met de klok’ en de kas aan de Arboretumlaan.
Deze gebouwen en het Arboretum De Dreijen vormen in combinatie met de gebouwen van Groot Hinkeloord en met het Belmonte Arboretum een unieke combinatie met grote ruimtelijke kwaliteit.
Om deze redenen vragen wij van het gemeentebestuur een stedebouwkundig plan met visie en kwaliteit en van Wageningen Universiteit alle medewerking om hier uitvoering aan te kunnen geven.

Manifest ondertekenen >

Reageren l Reacties lezen >