Laat uw stem spreken

20 april 2011

Met afschuw hebben veel Wageningers moeten constateren hoe Wageningen UR momenteel de Mantel (het fraaie gebied rondom de vijvers) van het Dreijen arboretum leeghaalt.
De Nationale rozencollectie is gehaast overgeplaatst naar het Belmonte arboretum. Eigenlijk te laat waardoor men nu veel moet sproeien om te voorkomen dat de rozen doodgaan. Het is afwachten om te zien welk deel van de collectie zal overleven.
Ook de rest van de collecties en planten is grotendeels verwijderd of vernietigd. Wageningen UR heeft zelfs burgers opgeroepen aan deze kaalslag hun bijdrage te leveren. De systeemtuin, kruidentuin en de pergola’s met klimplanten, alles is verdwenen!

Deze acties van Wageningen UR roepen afschuw op en zijn onnodig. Er is nog geen nieuw inrichtingsplan voor De Dreijen. Samen met de gemeente wordt de planvorming nu weer opgestart. Het behoud van dit gebied kan een van de te onderzoeken planvarianten zijn. Nu op voorhand de collecties en planten weghalen dient geen doel en laat zien dat Wageningen UR zich weinig gelegen laat liggen aan de samenwerking met de gemeente en aan het unanieme besluit van de gemeenteraad om het arboretum in zijn geheel te behouden. Het gaat ook in tegen de wens van een groot deel van de Wageningse bevolking om dit fraaie groengebied te behouden.

Daarnaast heeft de Stichting Mantelzorg Dreijen Arboretum in februari een haalbaar alternatief plan gepresenteerd voor beheer en behoud van dit deel van het arboretum en haar collecties. Daarmee wil ze laten zien dat het zeer goed mogelijk is om het hele arboretum duurzaam in stand te houden (zie bijlage).

De ontmanteling die nu gaande is, moet geen eerste stap zijn om het gebied op termijn te bebouwen. De Stichting Mantelzorg Dreijen Arboretum heeft de gemeente daarom verzocht om vast te houden aan de huidige bestemming arboretum/groengebied. Daarnaast heeft zij de gemeente verzocht om betrokken te worden in de nieuwe planvorming voor De Dreijen om haar visie nader uit te werken in het planvormingsproces.
Ondanks de acties van Wageningen UR heeft het gebied zijn waarde nog niet verloren. Het is nog steeds een fraai geaccidenteerd groengebied met een bijzondere wilde flora en fauna. Planten en collecties kunnen teruggeplaatst worden. Verdere afbraak, waaronder egalisatie van het terrein, moet echter voorkomen worden.

Laat ook uw stem spreken.
Spreek u uit op de manier die u het beste past. Bespreek het met collega’s, uw buren, schrijf een brief of stuur een email aan Wageningen UR, aan de gemeente of naar de krant.

Met vriendelijke groeten,
Frank Zegers

Stichting Mantelzorg Dreijen Arboretum Wageningen
E: mantelzorg-arboretum@xs4all.nl

 1. 7 Reacties op 'Laat uw stem spreken'

 2. Door G.v.d.W. op 16 May. 2011

  In reactie op het artikel van de heer Frank Zegers in de Weekkrant van 15 april 2011 wil ik hierbij mijn verontwaardiging uitspreken over de manier waarop betrokken partijen, in casu de WUR, de afgelopen tijd hebben geopereerd met betrekking tot het oude Arboretum op de Dreijen.
  Het gaat hier om een ordinaire kaalslag van een prachtig gebied waarmee de WUR, naar ik aanneem, de oppositie tegen huizenbouw aldaar de kop wil indrukken.
  Schande dat de WUR op deze manier opereert.

  En waar blijven lokale partijen als Groen Links nu? Die zaten een jaar geleden, voor de gemeenteraadsverkiezingen, nog te demonstreren in het park. Voor het behoud er van.
  Ik concludeer dat deze partij zich schuldig heeft gemaakt aan het doen van loze beloften aan degene die op hen hebben gestemd.

  En ik hoor niets van al die geleerde dames en heren die bij de WUR werken. Allemaal bezig met de natuur behalve met die in hun eigen achtertuin. Wiens brood men eet wiens woord men spreekt …….

  En tenslotte schittert het gemeentebestuur van Wageningen als het gaat om stilzwijgen en afwezigheid in het debat en het ontbreken van een heldere visie op de middellange termijn.
  Maar dat geldt helaas niet alleen voor de toekomst van de Dreijen.

  Heel erg treurig allemaal.
  Complimenten voor de heer Frank Zegers die volhoudt met oppositie voeren. Mijn steun heeft hij.

  G v.d.W.
  Wageningen

 3. Door J. ter B. op 15 May. 2011

  Beste Frank Zegers,

  Mooie visie: open naar bezoekers toe. Ik merk dat de WUR naar de ‘gewone’ mensen toe niet veel doet. Voor een passant/ toerist is er geen ontvangstcentrum met educatie over groen. De tropische kas was ook moeilijk toegankelijk. Ik was laatst in de hortus botanicus. Daar moest je wel wat voor betalen, maar er waren verschillende kassen met vlinders en veel info.

  Ik steun jullie actie

  Met vriendelijke groet,

  J.ter B.

 4. Door C.K. op 15 May. 2011

  De Dreijen onderbrengen in Stichting Mantelzorg Dreijen Arboretum onderbrengen lijkt mij van groot belang. Het zal Wageningen in deze een up to date en upgrading geven die zijn tijd vooruit zal zijn.

  Ik blijf het proces graag volgen.

  met vriendelijke groeten,
  C.K.

 5. Door C.J. op 15 May. 2011

  Is dit een teken dat de volgende fase van de sloop door WUR is begonnen? Na het publiek te vragen om te halen wat er te halen valt nu ook met groot materieel? Met het bericht in de lokale krant van vrijdag zie ik dat het nog niet is opgegeven, misschien kan ik nog lid worden van de stichting of is het een stichting zonder leden. Van de gemeente hoor ik dat je geen bezwaar kan maken als individu wanneer je er niet net naast woont maar wel via een organisatie met de juiste doelstellingen. Er staan in ieder geval nog vele bijzondere bomen die te groot zijn om zonder vergunning gesloopt te mogen worden.

  Met groet,
  C.J.

 6. Door B.T. op 15 May. 2011

  Beste Mensen,

  Ik vind het erg dat het Arboretum beschadigd en vernietigd is. Verleden jaar was ik in Nederland, en heb toen in mijn vroegere woonplaats Wageningen van de mooie natuur genoten. Ik hoop in 2013 weer te kunnen
  komen om het 750ste bestaan van de stad te vieren. Dat de Universiteit zoiets vernietigt is onbegrijpelijk. Het was altijd
  een van de sieraden van de stad. Maar ja, universiteiten zijn tegenwoordig onderwerpig aan geld, geld, en nog eens geld. Dat is vaak
  hier in Australia ook zo. Wordt de arboretumgrond misschien verkocht voor bebouwing?

  Vriendelijke groeten,

  B.T. Brisbane, Australia.

 7. Door F.S. op 15 May. 2011

  Geacht gemeentebestuur/geacht universiteitsbestuur,

  Ik zie met leedwezen en grote ergernis aan wat er gebeurt met het Kleine Arboretum en vooral natuurlijk de “mantel”.
  Het was een plek waar ik veel kwam. De tuinmannen die nu een trap na krijgen (‘de tuin was verwaarloosd’, durft W. UR te zeggen), heb ik elke dag, seizoen in seizoen uit, met hart en ziel, zien werken in de prachtige tuin. Vanuit het Sleedoornplantsoen kun je nu niet meer doorlopen naar de Gen. Foulkesweg, alleen nog langs de ravage van de ontmantelde mantel. De hekken daarnaast snijden dwars door het tuinlandschap en daarmee dwars door het hart.

  De hele afbraak heeft natuurlijk maar een doel: het gebied bouwrijp maken. Macht en geld is waar het hier overgaat.
  Wageningse mensen de gelegenheid geven planten uit te graven en mee te nemen naar huis, geeft het cynisme van het op geldbeluste universiteitsbestuur treffend weer.

  Opvallend is dat ondanks de weerstand van een mondige en deskundige Wageningse bevolking het niet lijkt te lukken het tij te keren. De universiteit probeert een voldongen feit te scheppen. De universiteit denkt hiermee te winnen, maar het verliest zijn integriteit en daarmee een stuk respect voor het instituut wetenschap. Hopelijk heeft het gemeentebestuur voldoende kracht om vast te houden aan het genomen besluit de mantel niet te bebouwen en het Kleine Arboretum in zijn geheel te behouden.

  Hoogachtend,

  F.S.

 8. Door Gerard Nieuwenhuis op 20 Apr. 2011

  Dank voor de informatie. Ik werk op de Dreijen en ik was ook al zeer verbaasd over de gang van zaken. Zal er zeker met colega’s over praten