IG ecowijk

Toekomstige bewoners willen bouwen met de Woningstichting

1 oktober 2009

intentieovkVoor het terrein de De Dreijen worden nieuwe plannen gemaakt. Een actieve groep toekomstige bewoners maakt zich sterk om een Ecowijk te laten verrijzen en doet dat in samenwerken met de Woningstichting.

Duurzaam en klimaatneutraal
De Woningstichting en Initiatiefgroep Ecowijk De Dreijen willen samenwerken aan de realisatie van een duurzame innovatieve woonwijk in Wageningen. “Wij willen niet alleen dat de Dreijen als geheel een duurzame klimaatneutrale woonwijk wordt, maar we willen ook een deel van de Dreijen in collectief particulier opdrachtgeversschap ontwikkelen. In de Woningstichting hebben wij een sterke partner gevonden om hier aan te werken”, aldus Johan Feenstra, een van de initiatiefnemers. Collectief particulier opdrachtgeversschap betekent dat toekomstige bewoners de wijk naar hun eigen ideeën laten ontwerpen en daarbij zelf als “projectontwikkelaar” optreden, uiteraard onder deskundige begeleiding van de Woningstichting. De Woningstichting heeft ervaring met duurzaam bouwen, de Zonnewoningen en Agrodôme (beide aan de Veerstraat) zijn twee uitgesproken duurzame projecten.

Intentieovereenkomst getekend
Beide partijen tekenden op 28 september een intentieovereenkomst. Het doel is de realisatie van een gezamenlijk een duurzaam woningbouwproject met huur- en koopwoningen. “De Woningstichting en de Initiatiefgroep onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden. Met een realistisch plan kan de Woningstichting mogelijk als investeerder en kapitaalverschaffer van het woningbouwproject optreden” aldus Michel de Bondt projectontwikkelaar van de Woningstichting. Deze constructie is ook in andere gemeenten gebruikt bij de realisatie van soortgelijke bewonersinitiatieven. Voorbeelden hiervan zijn De Kersentuin, Leidsche Rijn, Utrecht en De Buitenkans in Almere.”

Innovatief
De nieuwe duurzame innovatieve wijk die partijen willen ontwikkelen heeft de volgende kenmerken:

  • Technisch duurzaam: een klimaatneutrale of zelfs energie leverende wijk; gebruik van hernieuwbare ‘biobased’ bouwmaterialen; duurzame water en sanitatiesystemen.
  • Ecologisch: een slimme integratie van natuur, landschap en gebouwde omgeving: een prettige groene wijk met goede leefomstandigheden voor planten, vogels, vleermuizen, vlinders, insecten en kleine zoogdieren.
  • Sociale betrokkenheid: een wijk met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen waar je gemakkelijk in contact komt met je buurtbewoners.
  • Financieel haalbaar: een wijk met woningen in verschillende prijsklassen, variërend van sociale huurwoningen tot vrije sectorwoningen.

Meedoen?
Mensen die belangstelling hebben voor een huur- of koopwoning in een wijk die aan de hierboven genoemde kenmerken voldoet en die zich ook persoonlijk willen inzetten voor het ontwerp en de realisatie van deze wijk, kunnen contact opnemen met de secretaris van de Initiatiefgroep, Johan Feenstra: Johan.Feenstra@zonnet.nl; tel: 0317 – 417653. Er hebben zich inmiddels ruim 40 huishoudens aangemeld.

Initiatiefgroep presenteeert uitgangspunten voor een Ecowijk op De Dreijen

25 februari 2009

De Initiatiefgroep Ecowijk De Dreijen heeft haar plannen voor de ontwikkeling van een biobased klimaatneutrale ecowijk op De Dreijen gepresenteerd. U vindt hier de uitgangspunten en het bijbehorende persbericht.

Initiatiefgroep ecowijk de Dreijen op bezoek bij duurzame woonwijk de Kersentuin in Leidsche Rijn

18 februari 2009
kersentuin.jpg
Op 10 januari bezochten een aantal leden van de initiatiefgroep ecowijk de Dreijen de duurzame woonwijk de Kersentuin in Leidsche Rijn , Utrecht.

Doel van het bezoek was om de ervaringen van de bewoners van de Kersentuin te vernemen op welke wijze zij een duurzame wijk gerealiseerd hebben.

Het eerste initiatief voor De Kersentuin is begonnen in 1996. De woonwijk is gebouwd in de periode 2002 – 2003 en bestaat uit 94 woningen / appartementen. De Kersentuin is een bewonersinitiatief dat in eigen beheer een duurzame woonwijk met 28 huur- en 66 koopwoningen heeft verwezenlijkt op de vinex-locatie Leidsche Rijn van de gemeente Utrecht.

De gemeente Utrecht wilde iets bijzonders realiseren in het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn. Onder het motto “initiatief zoekt nemer” ging
de gemeente op zoek naar bewonersgroepen die konden bijdragen aan een divers, duurzaam en sociaal stadsdeel.
De gemeente, stelde faciliteiten beschikbaar en schoot de kosten van externe procesbegeleiders De Regie en BiEB voor.  Aan het eind van de
zomer 1998 lag er een programma van wensen, waarin de uitgangspunten van de kerngroep waren vastgelegd en een architect (Kristinsson) was gekozen. Het initiatief werd ondersteund door een woningbouwcorporatie.

De kerngroep en de architect gingen aan de slag met de stedebouwkundigen van de gemeente om een vlekkenplan te maken: een globale schets, die eisen stelde aan woningsdichtheden, stratenplan, indicaties van erfafscheidingen, kleur- en materiaalgebruik.
Doordat de gemeente de volgorde van de te bebouwen kavels wijzigde ontstond een vertraging van bijna twee jaar, voordat met de bouw kon
worden begonnen. Uiteindelijk is het project, vrijwel geheel conform de uitgangspunten, gerealiseerd. Alleen het idee om een gesloten
waterkringloop te realiseren (gescheiden systemen voor drinkwater en grijs water, gecombineerd met eigen systemen voor zuivering en
hergebruik van afvalwater) is komen te vervallen.

voor meer informatie zie www.dekersentuin.nl

Eerste bijeenkomst Initiatiefgroep Ecowijk De Dreijen

15 juli

Op vrijdagavond 11 juli is de Initiatiefgroep “Ecowijk de Dreijen” van start gegaan. Een kleine groep geïnteresseerden kwam bijeen, om te kijken op welke wijze een Ecowijk op de Dreijen gerealiseerd kan worden. In eerste instantie gaat de groep contact leggen met de verschillende partijen in het gebied , zoals de WUR en de gemeente, om helderheid te krijgen wat zij met het terrein willen. Op dit moment wordt er in opdracht van de WUR een stedenbouwkundig plan gemaakt, wat in oktober gepresenteerd wordt aan de gemeente.
De Universiteit geeft verschillende signalen af als het gaat om het leeg opleveren van het terrein. De jaartallen variëren tussen 2013 en 2020, soms zegt men absoluut geen haast te hebben maar intussen worden de eerste gebouwen wellicht nog dit jaar gesloopt. De gemeente Wageningen heeft het eerste recht van koop van de gronden op de Dreijen en maakt daarom geen haast met het naar buiten brengen van haar visie omtrent het terrein. Wethouder Kroes komt in week 30 met een plan van aanpak, waarin ook burgerpaticipatie een rol zal spelen. De Initiatief groep zal daarom proberen om zo snel mogelijk met de partijen om tafel te komen.

Ter inspiratie werd voorgesteld om ook vooral voorbeelden in de praktijk te bekijken en te bezoeken zoals de Ecowijken EVA Lanxmeer in Culemborg en de Kersentuin in Utrecht, maar ook dichter bijhuis, de Agrodome woningen aan de Veerstraat in Wageningen. Vooralsnog staan er deels een aantal praktische- en onderzoekstaken op de agenda. Redenen genoeg om enthousiast mee aan de slag te gaan zo vond men.

Wilt u zich aansluiten bij de initiatiefgroep neem dan contact op met Johan Feenstra, Johan.Feenstra@zonnet.nl. Tel: 0317 – 417653